Adatkezelési tájékoztató

REGALE Energy Zrt. (www.regale.hu, admin.regale.hu) adatkezelési tájékoztatója

Ez a dokumentum tartalmazza az adatkezelési tájékoztatót a www.regale.hu és az admin.regale.hu weboldalakhoz, valamint az ezekhez kapcsolódó rendszerekhez. Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi információkat az adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos gyakorlatunkról.

1.Az adatkezelő adatai

Az adatkezelő az alábbi weboldalak esetén www.regale.hu, admin.regale.hu:

REGALE Energy Zrt.:

 • Név: REGALE Energy Klímatechnika Kereskedelmi, Műszaki, Gazdasági Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • Székhely: H-1016 Budapest, Krisztina krt 99.
 • Raktár: H-2046 Törökbálint, Raktárvárosi út 1. 062/113
 • Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-046660
 • Adószám: 22715094-2-41
 • Közösségi adószám: HU22715094

Elérhetőség:

REGALE Energy Zrt. (fent említett adatok) továbbiakban adatkezelő.

2.Adatgyűjtés és felhasználás

Az adatkezelő oldalain gyűjtött személyes adatokat kizárólag az Ön hozzájárulásával, illetve a jogszabályi előírásoknak megfelelően tárolja és használja fel. Az adatokat csak azokhoz a célokhoz használja, használhatja fel, amelyekhez azokat eredetileg összegyűjtötte, és amelyekről Önt tájékoztatta.

2.1.Kezelt adatok típusa

 • Személyes adatok, mint például név, e-mail cím, telefonszám, stb...
 • Weboldalhasználati adatok, mint például IP-cím, böngésző típusa, stb...

2.2.Személyes adatok

 • Marketing célú hírlevél:
  • Név
  • E-mail cím
 • Árajánlatkérés:
  • Árajánlat típusa
  • Név
  • Cégnév
  • E-mail cím
  • Telefonszám
  • Üzenet

2.3.Nem személyes adatok

A www.regale.hu látogatása során analitikai adatokat, névtelen információkat gyűjtünk, amelyek nem azonosíthatók Önnel. Ezek az információk magukban foglalhatják a böngésző típusát, az operációs rendszert, az oldal látogatási idejét és az oldalon végzett műveleteket. Az ilyen típusú információkat statisztikai célokra, weboldalaink javítására és a felhasználói élmény fejlesztésére használjuk fel. Ezek az információk összesített és anonim formában kerülnek tárolásra.

3.Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintettek hozzájárulása vagy az adatkezelő és az érintett között létrejött szerződés teljesítése, valamint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése lehet.

4.Adatfeldolgozók

www.regale.hu:

 • Vercel: hosting (jelen esetben front-end)
 • Vercel Analytics: Analitikai adatok gyűjtése
 • Amazon Web Services (AWS) Lambda eu-central-1 régió: hosting (jelen esetben back-end)

  feldolgozott adatok:

  • Marketing célú hírlevél (név, e-mail cím)
  • Árajánlatkérés (árajánlat típusa, név, cégnév, e-mail cím, telefonszám, üzenet)
 • Amazon Simple Email Service (SES) eu-central-1 régió: marketing célú és értesítési e-mailek

  feldolgozott adatok:

  • Marketing célú hírlevél (név, e-mail cím)
  • Árajánlatkérés (árajánlat típusa, név, cégnév, e-mail cím, telefonszám, üzenet)
 • Aiven (MySQL): A fent említett adatok tárolása az Aiven által nyújtott MySQL adatbázisban a DigitalOcean fra régiójában.
 • Upstash (Redis): Kizárólag a felhasználó IP címének ideiglenes tárolása Rate Limiting céljából az Upstash által nyújtott Redis adatbázisban az AWS eu-west-1 régiójában.

admin.regale.hu:

 • Vercel: hosting (jelen esetben front-end és back-end Vercel Serverless (/api)) AWS eu-central-1 régiójában.
 • Aiven (MySQL): A fent említett adatok, illetve az Auth.js működéséhez szükséges authentikációs adatok tárolása az Aiven által nyújtott MySQL adatbázisban a DigitalOcean fra régiójában.

5.Google reCAPTCHA

A hírlevél feliratkozás és ajánlatkérő űrlap kitöltésekor a weboldalunkon (www.regale.hu) a Google reCAPTCHA szolgáltatását használjuk, spam védelem céljából. Tehát a Google adatvédelmi irányelvei és szolgáltatási feltételei érvényesek. Az adatkezelő nem tárolja vagy kezeli azokat az adatokat, amelyeket a Google a reCAPTCHA feldolgozásához használ, és/vagy amelyek a reCAPTCHA feldolgozása közben keletkeznek.

6.Adatkezelés időtartama

Az adatkezelő által tárolt személyes adatokat csak addig tartja meg, amíg azok szükségesek a fent említett célok eléréséhez, vagy amíg jogi kötelezettsége vagy jogos érdekei megkívánják. Az adatok megőrzésére vonatkozó időszakokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően határozzuk meg.

7.Adatvédelem és biztonság

Az adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz az adatok biztonságának érdekében. Az adatokhoz való hozzáférés korlátozott az adatkezelő munkatársai és az adatfeldolgozók számára, akik az adatkezeléshez szükségesek, és kötelesek bizalmasan kezelni azokat.

8.Jogorvoslati lehetőségek

Ha úgy érzi, hogy az adatvédelmi jogait az adatkezelő vagy adatfeldolgozók megsértették, vagy kérdései vannak az adatkezelésünkkel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az alábbi elérhetőségeken. Továbbá jogában áll panaszt tenni az adatvédelmi hatóságnál, amely Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

Az érintett személyek jogosultak az adatkezelőhöz fordulni az alábbi jogok gyakorlásáért:

 • Az adathozzáféréshez való jog: Az érintett jogosult tájékoztatást kérni a kezelt személyes adatokról.
 • Az adatmódosításhoz való jog: Az érintett jogosult kérni a pontatlan vagy hiányos adatok javítását vagy frissítését.
 • Az adattörléshez való jog: Az érintett jogosult kérni a személyes adatainak törlését, feltéve, hogy nincs jogos érdek az adatok tárolására.
 • Az adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult kérni a személyes adatok átadását vagy más adatkezelőhöz való átirányítását.
 • Az adatelégtételhez való jog: Az érintett jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen bizonyos jogalapok alapján.
 • Az adatvédelmi panasz benyújtásának joga: Az érintett jogosult panaszt tenni az adatkezelési gyakorlatokkal kapcsolatban az illetékes adatvédelmi hatóságnál.

9.Kapcsolat

Amennyiben kérdései, észrevételei vagy panaszai vannak az adatkezelési gyakorlatunkkal kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeink egyikén:

10.Az adatkezelési tájékoztató módosítása

Fenntartjuk a jogot, hogy időről időre módosítsuk az adatkezelési tájékoztatót. Az esetleges módosításokról értesítést küldünk, és frissített változatát közzétesszük a weboldalainkon.

Utolsó módosítás: 2024. 04. 06.